Konferencja Pszczelarzy w TymbarkuW niedzielę 23 marca w budynku Biblioteki Publicznej w Tymbarku odbyło się spotkanie pszczelarzy zrzeszonych w Kołach: Dobrej i Tymbarku. Hodowcy i pasjonaci bartnictwa wysłuchali kilku referatów związanych z Programem ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy kraińskiej linii Dobra.

Programem ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy kraińskiejCykl wykładów rozpoczął mgr inż. Jerzy Żwirski, autor projektu pszczoły miejscowej „Dobra” oraz pomysłu zorganizowania obszaru hodowli zachowawczej - z prezentacją Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Przedstawił główne założenia projektu hodowli pszczoły zachowawczej rasy kraińskiej na terenie obu gmin. Pierwsze próby związane z ochroną zasobów genetycznych podjęto w latach 90-tych XX w. Główną cechą populacji jest dobre przystosowanie do podgórskich warunków klimatycznych, odporność na choroby, długowieczność oraz miododajność.

Z kolejnym wykładem wystąpiła mgr Maria Motus, specjalista ds. hodowli pszczół w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, Oddział w Krakowie. Tematem wiodącym były cechy Linii hodowlanej pszczoły Car Dobra – sposób prowadzenia oceny, a także poruszono zagadnienia dotyczące Ochrony zasobów genetycznych stada wiodącego w pasiekach…. Natomiast, Program ochrony zasobów genetycznych i selekcja pszczoły Car Dobra zaprezentowała mgr Adriana Mirecka, przedstawiciela Sądeckiego Bartnika. W Pasiece Hodowlanej realizowany będzie program wiodący Car Dobra, który ma na celu zachowanie unikatowych cech utrzymania pogłowia pszczół utworzonej populacji ze względu na sprzyjające warunki do rozwoju gatunku.

Z ostatnim wykładem wystąpił mgr Tadeusz Leśniak, Vice Prezes Zarządu Karpackiego Związku Pszczelarzy. Zwrócił uwagę na integrację oraz aktualne publikacje zawodowe, a także odpowiedział na pytania zadawane przez uczestników spotkania.

Źródło: www.tymbark.pl