Szybsze i surowsze karanie sprawców drobnych przestępstwPolicja planuje wprowadzić zmiany, które umożliwią policjantom szybsze i surowsze karanie sprawców. Zwiększone zostaną również limity mandatów z 250 do nawet 5000 zł za wykroczenia związane z oszustwem czy kradzieżą. Za drobne wykroczenia KGP proponuje nakładać mandaty karne, a w przypadku gdy mandat nie zostanie przyjęty sprawa zostanie przekazana do sądu.

 

Według Komendy Głównej Policji wprowadzenie mandatów za drobne wykroczenia poprawi nieuchronność i szybkość wymierzania kary oraz jej ekonomiczną dotkliwość dla sprawców co da ogólne poczucie sprawiedliwości. KGP planuje wprowadzić:

  1. Szybsze karanie sprawców poprzez wystawianie mandatów dla sprawców drobnych kradzieży, aktów wandalizmu czy oszustw. Jak wiadomo szybko wymierzona kara oraz jej ekonomiczna dotkliwość dla sprawcy da poczucie sprawiedliwości. Pozwoli to na rozliczenie sprawcy w ciągu kilku godzin, a nie miesięcy jak w przypadku postępować sądowych. W przypadku gdy sprawca odmówi przyjęcia mandatu, sprawa trafi do właściwego sądu który będzie mógł zastosować jeszcze dotkliwszą karę.
  2. Podwyższenie mandatów będzie bardziej dotkliwe dla sprawców. Jak proponuje policja mandaty za wykroczenie i przestępstwo zostały by podniesione z 250 zł do 1000 zł, natomiast mandaty za oszustwa czy kradzieże nawet do 5000 zł.
  3. Brak umarzania spraw za niską szkodliwość czynu - Dzięki skutecznemu systemowi nakładania grzywien na sprawców małych przestępstw, nie będzie miała miejsca sytuacja w której konieczne jest kierowanie sprawy do sądu i gromadzenie koniecznej dokumentacji. Każde takie wykryte przestępstwo mogło by się kończyć postępowaniem mandatowym. Obecnie jeśli sprawa trafi do sądu sprawcom zasądzana jest kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Taka sytuacja z pewnością nie pogłębia społecznego poczucia sprawiedliwości.
  4. Tańsze i szybsze postępowania w drobnych sprawach. Obecnie konieczne jest przeprowadzenie „postępowania przygotowawczego”, które powoduje że policjant zamiast wykonywać swoją pracę wypełnia szereg dokumentów. W przypadkach małych przestępstw nie budzących wątpliwości, wystawiany był by mandat adekwatny do wyrządzonej krzywdy i na tym etapie zakończone było by postępowanie, bez zbędnej biurokracji.

 

Źródło: Komenda Główna Policji