Policja Powiat LimanowaskiW dniu 5 czerwca 2013r. weszła w życie ustawa wprowadzająca nowe środki przymusu bezpośredniego, w tym między innymi: petardy, materiały wybuchowe, granaty hukowo-błyskowe. Obecnie zamiast prowadnic stosowane będą kajdanki. Nie będą używane blokady stawu kolanowego czy zasłony na twarz oraz broń gazowa.

 

Przed użyciem broni palnej obowiązuje, tak jak dotychczas, następująca kolejność działań:

  • okrzyk identyfikujący formację, np. „Policja” czy „ochrona”,
  • wezwanie do zachowania zgodnego z prawem,
  • okrzyk „Stój, bo strzelam”,
  • w razie niepodporządkowania się tym wezwaniom - strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku.

Z procedury tej można zrezygnować, na przykład wtedy, gdy jej pełna lub częściowa realizacja narażałaby na niebezpieczeństwo funkcjonariusza lub inną osobę.


Ustawa przewiduje zakaz używania środków przymusu bezpośredniego, z wyjątkiem siły fizycznej, wobec kobiet w widocznej ciąży oraz osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat lub ograniczoną sprawność ruchową. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia funkcjonariusza bądź innej osoby. Wobec tych osób nie można również użyć broni palnej, z wyjątkiem sytuacji, w której konieczne będzie odparcie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie funkcjonariusza lub innej osoby.

Zgodnie z ustawą możliwe jest użycie wojska do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w przypadku, gdy siły Policji mogą okazać się niewystarczające. Wojsko będzie mogło zostać użyte na podstawie postanowienia prezydenta na wniosek rządu, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki na mocy decyzji ministra obrony narodowej na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Żołnierzom przysługiwać będą wtedy uprawnienia policjantów.