Problem wykluczenia społecznego – jak zapobiegać? 7 marca 2014 roku w Krakowie odbyła się konferencja w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej”. Była ona podsumowaniem szeregu badań, jakie zostały przeprowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Problem wykluczenia społecznego w województwie jest poważny – mieszka tu 164 000 osób bezrobotnych a około 160 000 jest leczonych psychiatrycznie.

 

Konferencję otworzył wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak. Zaznaczył, że Małopolska to nie tylko raj na ziemi, ale i miejsce, w którym wielu mieszkańców źle radzi sobie z otaczającą ich rzeczywistością, podkreślając, że problem wykluczenia społecznego jest w naszym województwie poważnym problemem.

Aby zobrazować zjawisko, wystarczy przytoczyć kilka liczb z województwa małopolskiego: 400 000 osób niepełnosprawnych, 164 000 bezrobotnych, 160 000 leczonych z powodu zaburzeń psychicznych, 1 800 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 1 700 bezdomnych oraz około tysiąc rodzin objętych pomocą społeczną ze względu na trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakłady karnego.

Przeprowadzone badania i pozyskane na ich skutek informacje pozwoliły na zbudowanie projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w części „Region spójny społecznie”.

Źródło: www.malopolskie.pl