Koleje Małopolskie stały się faktemW budżecie województwa zostało zabezpieczone 330 tys. zł na pokrycie kapitału zakładowego powołanej jednoosobowej spółki województwa małopolskiego „Koleje Małopolskie” powołaną przez Marszałka Marka Sowę i wicemarszałka Romana Ciepiela Spółka będzie realizować wojewódzkie i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie, w tym w strefie transgranicznej oraz będzie świadczyć usługi związane z przewozem kolejowym.

Koleje Małopolskie będą szóstą tego typu spółką w kraju. Dzięki temu możemy korzystać z doświadczeń, jakie mają Koleje Mazowieckie czy Koleje Wielkopolskie – mówił marszałek Marek Sowa.

Powołanie nowej spółki kolejowej to nie tylko odpowiedź na obecną sytuację Przewozów Regionalnych. Chcemy budować potencjał komunikacyjny województwa a Koleje Małopolskie tworzą jeden z ważniejszych zrębów tego planu – dodał wicemarszałek Roman Ciepiela.

Koleje Małopolskie rozpoczną działalność od 1 stycznia 2014 r. Najważniejszym zadaniem spółki od momentu jej powołania do rozpoczęcia przewozów będzie zapewnienie dotrzymania terminu uruchomienia przewozów pasażerskich: m. in.: organizacja działania spółki, łącznie z pozyskaniem pracowników, uzyskanie licencji i certyfikatów bezpieczeństwa, przygotowanie planu działania (biznesplanu). Rozpoczęcie przewozów pasażerskich może nastąpić najwcześniej od wprowadzenia rozkładu jazdy na lata 2014/2015, czyli od grudnia 2014 r.

Długo i ciężko pracowaliśmy nad tym dokumentem. Do powołaniu spółki przygotowywaliśmy się od pewnego czasu, o czym może świadczyć stopniowe kupowanie przez województwo odpowiedniego taboru. Tylko do 2015 roku będziemy mieć 30 nowoczesnych pociągów – podkreślił marszałek Sowa.

W fazie operacyjnej, czyli od grudnia 2014 r. przyjęto, że spółka Koleje Małopolskie będzie obsługiwała linię Kraków-Wieliczka, która docelowo ma zostać przedłużona do Balic (po dokończeniu remontu). Zakończenie prac modernizacyjnych na linii E-30 jest również warunkiem przejęcia przez spółkę trasy Kraków-Tarnów, która w przyszłości ma obejmować odcinek Tarnów-Trzebinia.

Dla obsługi tych linii województwo wydzierżawi spółce szynobusy elektryczne kupowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków działania 7.3 POiŚ (10 pociągów), szynobusy spalinowe SA133 (2 pociągi) oraz SA 109 (2 pociągi).

Środki przeznaczone na dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego z latami do realizacji do 2020 r. W ramach zadania został ustalony limit wydatków w wysokości ponad 75, 5 mln zł rocznie. Kwota zabezpieczona w WPF-ie została przeznaczona w całości na realizację przewozów pasażerskich zarówno przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. jak i innego przewoźnika, który będzie realizował pozostałe usługi przewozowe.

Własna spółka kolejowa umożliwi województwu organizację regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich i najbardziej efektywne wdrożenie przyjętych zamierzeń związanych z transportem kolejowym. Spółka Koleje Małopolskie, jako odrębna prawnie jednostka podlega kontroli właściwego organu lokalnego czyli samorządu województwa, analogicznie do kontroli, jaką sprawuje on nad własnymi służbami. Samorząd jako organizator przewozów będzie mógł zlecać wykonywanie przewozów spółce w trybie bezpośrednim, tzn. bez zastosowania procedury konkurencyjnej.

małopolskie.pl