Sejmik Województwa przekazał pieniądze samorządomNa ostatniej XLVII sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego podjęto decyzję o alokacji środków m.in. na samorządy oraz działania artystyczne (Mszana dolna ma otrzymać 60,3 tys. zł.). W ramach programu „Już pływam” 103 gminy mają dostać ponad milion złotych, co ma na celu wesprzeć samorządy w realizacji programu popularyzującego naukę pływania wśród uczniów szkół podstawowych.

 

Minutą ciszy rozpoczęła się sesja małopolskiego sejmiku. Tak radni uczcili Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Wśród planowanych punktów obrad znalazły się m.in. kwestia zaostrzenia unijnych norm dot. wędzenia produktów czy wstąpienia Małopolski do elitarnego grona Vanguard Initiative for New Growth by Smart Specialisation (Awangardowa Inicjatywa – Wzrost dzięki inteligentnym specjalizacjom).

„Mały Giewont” dla liderów
W ten sposób będzie można docenić wysiłki osób i instytucji, które prężnie działają na rzecz lokalnych społeczności. Radni sejmiku ustanowili uchwałą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Teraz dokument zostanie przekazana do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, gdzie zostanie zaopiniowany wzór odznaczenia, a także Prezydentowi RP – by wyraził zgodę na projekt i sposób noszenia Krzyża Małopolskiego.

Obecnie istnieje tylko Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego. Dlatego ustanowienie nowego odznaczenia jest konieczne – zaznaczył w czasie sesji marszałek Marek Sowa – Zaproponowany wzór Krzyża Małopolski nawiązuje kształtem do jubileuszowego krucyfiksu, który stoi na szczycie Giewontu – dodał, przypominając, że jego znaczenie podkreślił sam papież Jan Paweł II, nazywając go "świadkiem naszych czasów".

Pieniądze dla samorządów
50 tys. zł – takie środki zostały przyznane gminie Oświęcim. To nagroda za zwycięstwo w konkursie dla najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego. W 2013 roku tytuł ten został przyznany Władysławowi Zalińskiemu z Włosienicy (gm. Oświęcim).

Spore wsparcie przewidziano też dla gmin realizujących w tym roku inwestycje drogowe. 60,3 tys. zł otrzyma gmina Mszana Dolna, która ma zbudować odwodnienie drogi gminnej w Kasince Małej. Natomiast powiat nowotarski dostał 24,5 tys. zł na opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 (Nowy Targ-Stary Sącz) z drogą powiatową nr 1639 K (Dębno-Niedzica) w Dębnie. Z kolei dla powiatu tarnowskiego uchwalono dotację celową w wysokości 51,3 tys. zł na przygotowanie budowy połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. Powiat tatrzański otrzyma pomoc w wysokości ok. 12 tys. zł na przygotowanie budowy obwodnicy Zakopanego. Miastu i gminie Skawina radni sejmiku przyznali 3,3 mln zł na realizację budowy obwodnicy Skawiny (etap I). Gmina Wojnicz dostanie natomiast 94 tys. zł na przebudowę rowu odwadniającego przy obwodnicy Wojnicza.

To jednak nie wszystko. Ponad milion złotych trafi do 103 małopolskich gmin.  Przyznane dofinansowanie ma wesprzeć samorządy w realizacji programu „Już pływam”. Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, którzy nauczą się pływać na specjalnie zorganizowanych kursach.

Z myślą o pacjentach
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem zyska dwie nowe komórki – poradnię medycyny pracy i izbę przyjęć, która zostanie uruchomiona w miejsce obecnego działu przyjęć.
Utworzenie kolejnej poradni medycyny pracy na terenie powiatu tatrzańskiego jest potrzebne, ponieważ liczba istniejących obecnie już nie wystarcza – podkreślał w czasie sesji wicemarszałek Wojciech Kozak.

Wspierają artystów
345 tys. zł na galerie sztuki – taką decyzję podjęli radni na poniedziałkowej sesji. Po 150 tys. zł otrzymają Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu i BWA „U Jaksy” w Miechowie, 45 tys. zł trafi do BWA w Tarnowie.

Warto przypomnieć, że tarnowska galeria wznowiła działalność w grudniu 2013 r. dzięki pomocy z budżetu Województwa Małopolskiego. Obecnie znajduje się w odnowionym budynku dworca PKP w Tarnowie.

Solidarni z Ukrainą
W związku z trwającymi na Ukrainie demonstracjami, radni sejmiku uchwalili apel, w którym solidaryzują się z protestującymi. Tekst odezwy zostanie teraz przekazany m.in. do Prezydenta RP, Premiera, Ministra Spraw Zagranicznych, Ambasadora RP w Kijowie czy wszystkich posłów i europosłów z woj. małopolskiego.

Małopolska w elitarnym gronie
Radni zgodzili się na to, aby Województwo Małopolskie przystąpiło do Vanguard Initiative for New Growth by Smart Specialisation (Awangardowa Inicjatywa na rzecz nowego wzrostu dzięki inteligentnym specjalizacjom). To nieformalna grupa regionów rozwiniętych gospodarczo, które upatrują szansę na rozwój nowoczesnego przemysłu w Europie w inteligentnej specjalizacji i współpracy międzyregionalnej. Przystąpienie do Vanguard Initiative daje Małopolsce nie tylko duży prestiż, ale też możliwość włączenia się w proces kształtowania agendy politycznej w zakresie przemysłu i inteligentnych specjalizacji. 
Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Zagranicznych.

W obronie oscypka i wędzonej szynki
Sejmik Województwa Małopolskiego zdecydowanie poparł przedsiębiorców, którzy w tradycyjny sposób wytwarzają wędzone produkty. Na styczniowej sesji przyjęto rezolucję w sprawie wdrożenia w Polsce rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodanów aromatycznych w środkach spożywczych. Zaapelowano w niej do Premiera by podjął działania, które spowodują ustanowienie wyjątku dla polskiej żywności.
Radni sejmiku zgodzili się, że wdrożenie zaostrzonych norm uderza w kulinarne dziedzictwo Małopolski – aż cztery z 11 zarejestrowanych w UE produktów podlega właśnie procesowi wędzenia. Przypomniano też, że wejście unijnych przepisów w życie może prowadzić do likwidacji małych i średnich przedsiębiorstw, które produkują m.in. tradycyjne wędliny. Według statystyk w Małopolsce działa ok. 200 takich zakładów.