Powiedz STOP wypalaniu traw! - OSP Łosoisna GórnaWiosna to czas, kiedy przyroda budzi się do życia, ale i czas, kiedy wielu ludzi wypala trawy. Trzeba jednak wiedzieć, że oprócz szkód ekologicznych, takie działanie jest karalne – grzywną nawet do 5000 zł oraz karą pozbawienia wolności.

Jak alarmują strażacy, przekonanie, że spalanie wysuszonej trawy powoduje jej szybszy i bujniejszy odrost jest błędne. Rzeczywistość jest wręcz odwrotna – ziemia w takich miejscach staje się wyjałowiona. W czasie wypalania traw niszczone są szlachetne gatunki traw i ziół, giną owady, ptaki i zwierzęta. Pamiętajmy również, że po zimie trawa jest sucha, dlatego nawet niewielkie podmuchy wiatru mogą rozprzestrzenić ogień na teren lasu, bądź sąsiednich zabudowań. Niejednokrotnie ludzie przez swoją bezmyślność i wypalanie traw tracą dorobek całego życia.

Artykuł 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm. jasno wskazuje, że „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przyrodniczych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.” Natomiast artykuł 131, że „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny” – kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł. Poważniejsze sankcje grożą osobom, które w skutek wypalania traw doprowadziły do pożaru okolicznych zabudowań, który zagrażał życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkich rozmiarów – osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat, a spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może na rolnika nałożyć kary w postaci zmniejszenia dopłaty przysługującej na dany rok, a nawet może pozbawić rolnika całkowicie bezpośrednich dopłat na dany rok.

Źródło: ug.limanowa.pl