Rutinoscorbin wycofany z aptek!Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z aptek 350 serii leku Rutinoscorbin. Decyzja zapadła na wniosek własny podmiotu odpowiedzialnego.

Jak czytamy w uzasadnieniu, „Przyczyną podjęcia decyzji było stwierdzenie niedotrzymania standardów produkcyjnych przez jednego z dostawców substancji czynnej. Wycofywane będą konkretne serie, a nie całe zapasy leku.

SC.