Zakupiono sprzęt do świetlicW ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 oraz środków z budżetu gminy Limanowa zakupiono sprzęt do świetlic w Makowicy, Walowej Górze oraz Sowlinach. Dzięki temu sprzętowi placówki mogą lepiej służyć mieszkańcom, oraz przyczynić się na wzmocnienie aktywności społeczności lokalnej. Świetlice zostały wyposażone m.in. w sprzęt meblowy, sprzęt komputerowy oraz sprzęt kuchenny.


Świetlice Gmina LimanowaMieszkańcy poszczególnych wsi będą mogli organizować spotkania i uroczystości o charakterze lokalnym, pełniąc funkcję ośrodków kulturalnych, organizując życie kulturalne mieszkańców wsi. Koszt realizacji projektów wyniósł ok.90 tys. złotych.

Warsztaty Manualne w Gminnej Bibliotece Publicznej w PisarzowejOd dnia 3 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi wraz z Filiami rozpoczęły się ,,Biblioferie’’ dla dzieci i młodzieży z gminy Limanowa. We wszystkich bibliotekach odbywają się m.in. Artystyczne Warsztaty Manualne, organizowane przez Pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Limanowej. Łącznie na całe ferie zaplanowano 10 artystycznych spotkań warsztatowych we wszystkich placówkach.

Kolędowanie przedszkolaków w MordarceDnia 18 grudnia 2013 r. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Chatka Małego Skrzatka" w Mordarce zorganizowało I Międzyprzedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek, pod hasłem „GORE GWIAZDA JEZUSKOWI W PRZEDSZKOLACH DZIŚ ..."

Dzięki zaangażowaniu organizatorów - opiekunów z „Chatki Małego Skrzatka" - Renaty Jajeśnicy oraz Agnieszki Czyrnek przedsięwzięcie przebiegło w ciepłej i rodzinnej atmosferze.

Wernisaż w Bibliotece w Pisarzowej Gmina LimanowaW dniu 6 grudnia br. o godz. 18.00 w Filii Biblioteki Publicznej w Pisarzowej odbył się Wernisaż Jubileuszowej Wystawy Prac Uczestników Terapii Zajęciowej działających przy Stowarzyszeniu „Remedium’’ w Tymbarku. Organizatorami spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi oraz Filia Biblioteki Publicznej w Pisarzowej. Wernisaż był częścią zorganizowanego w tym roku Jubileuszu 20-lecia powstania Warsztatu, przedsięwzięcia kulturalnego, które odbyło się miesiąc wcześniej w Tymbarku.