Kolejny duży sukces KGW Laskowa!W minioną niedzielę zakończyły się  2. Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich ,,Posiady Teatralne na Orawie”.  W Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce przez dwa dni zaprezentowało się 9 grup teatralnych z województwa małopolskiego. Uroczystego otwarcia „Posiadów Teatralnych na Orawie” dokonał w sobotę Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak oraz Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół Antoni Malczak.


 

Przegląd miał charakter konkursu. Zespoły zaprezentowały widowisko w jednej z dwóch kategorii: sztuk regionalnych, w tym napisanych przez miejscowych twórców, inscenizacji tekstów literackich (dramatycznych, komediowych), które mogą być adaptowane przez miejscowych twórców.

W niedzielę po zaprezentowaniu się wszystkich grup ogłoszono werdykt. Narody i wyróżnienia wręczył Wójt Antoni Karlak i zastępca dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury Małgorzata Kalarus. Przed werdyktem jury publiczność wysłuchała koncertu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu im. Fryderyka Chopina. Powołana komisja po obejrzeniu i gruntownej ocenie 9 grup z 5 powiatów woj. małopolskiego (po 1 z pow. chrzanowskiego, krakowskiego i limanowskiego; 2 z pow. myślenickiego; 4 z pow. nowotarskiego) przyznała poszczególne miejsca i nagrody. Grupa obrzędowa KGW w Laskowej reprezentująca Gminę Laskowa na w/w spotkaniach zaprezentowała program pt. "Bedo Prymicyje", zdobywając II miejsce. Gratulujemy aktorom z KGW oraz ich opiekunkom.

Iwona Kuzak

XX Przegląd Grup Kolędniczych22 stycznia 2014 roku o godzinie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej odbędzie się XX Przegląd Kolędniczy.

Prezentacje konkursowe rozpoczną się o godzinie 13:00. Będą się one składały z dwóch części: występy dziecięcych grup kolędniczych oraz występy grup młodzieżowych oraz dorosłych. Następnie o godzinie 16:30 będzie miało miejsce odczytanie protokołu i wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych oraz spotkanie kierowników zespołów z komisją konkursową – w celu omówienia programów.