Na Jabłońcu oddano hołd Żołnierzom WyklętymNiecodzienna lekcja historii miała miejsce dnia 2 marca br. na wzgórzu Jabłoniec. Dla upamiętnienia Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych odbyła się tam Partyzancka Watra, przygotowana przez Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914. Uroczystości patronował Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan.

 

Na Jabłońcu oddano hołd Żołnierzom WyklętymUroczystość rozpoczęła się o godz.13.00. Na wstępie z partyzancką lekcją historyczno-edukacyjną wystąpił Prezes Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914 – Marek Sukiennik, następnie krótki rys historyczny przybliżył zebranym Sekretarz Stowarzyszenia - Kazimierz Pasiut. Kolejno inspektor Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Limanowej - Stanisław Dębski  przeprowadził apel pamięci, a modlitwę w intencji poległych i pomordowanych żołnierzy odmówił kapelan wojskowy - ks. porucznik Tomasz Szewczyk  z parafii w Mordarce. W warcie honorowej stanęli druhowie z OSP Stara Wieś i OSP w Wysokiem.

Na Jabłońcu oddano hołd Żołnierzom WyklętymCała uroczystość odbywała się przy pieśniach wykonanych przez Stowarzyszenie Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, pod dyrygenturą Haliny Dyczek. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, a organizatorom za przygotowanie przedsięwzięcia. Podkreślił on wielkie znaczenie Święta Żołnierzy Wyklętych, zwracając uwagę na fakt, że temat ten nie jest obojętny młodemu pokoleniu, które licznie zgromadziło się na Jabłońcu. Obok Wójta w uroczystości wziął także udział Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Sekretarz Gminy Limanowa Marek Ziaja oraz radni gminy i miasta Limanowa.

Na Jabłońcu oddano hołd Żołnierzom WyklętymObchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych były także okazją do zaprezentowania uzbrojenia i umundurowania żołnierzy, które szczegółowo omówił Członek Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914, szef grupy Rekonstrukcji Historycznej -Bogusław Sukiennik.

W uroczystości uczestniczyła również drużyna harcerzy „Dzieci Gór” Związku Harcerstwa Polskiego z ZSS nr 1 w Limanowej pod opieką Wicedyrektor  Grażyny Nowak. Harcerze po rozpaleniu watry wprawili zebranych w podniosły nastrój, wykonując pieśni patriotyczne.

Na Jabłońcu oddano hołd Żołnierzom WyklętymŹródło: www.ug.limanowa.pl