Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Męcinie finalistą konkursu „Mam 6 lat” !W dniu 12 marca 2014 r. w Kinie Kijów w Krakowie odbyła się Wojewódzka Gala podsumowująca III edycję Konkursu Ministra Edukacji Narodowej  „Mam 6 lat”. Laureatem wojewódzkiego etapu konkursu została Rada Rodziców oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Męcinie.

 

Uroczystą Galę otworzył Małopolski Kurator Oświaty, który odczytał również Listy: Ministra Edukacji Narodowej – Pani  Joanny Kluzik - Rostkowskiej oraz Marszałka Województwa Małopolskiego – Pana Marka Sowy skierowane do uczestników Konkursu „Mam 6 lat”. Poinformował, iż na terenie województwa małopolskiego Konkurs „Mam 6 lat” cieszył się dużą popularnością. Uczestniczyło w nim:  28 rad rodziców z przedszkoli,  25 rad rodziców ze szkół podstawowych oraz  406 uczniów klas I-III szkół podstawowych, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat, we współpracy z rodzicami.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Męcinie finalistą konkursu „Mam 6 lat” !Konkurs skierowany  był do  dzieci oraz rad rodziców w szkołach i przedszkolach. Jego celem było przedstawienie przykładów promowania i upowszechniania najciekawszych inicjatyw podejmowanych przez szkoły i przedszkola w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych.

W kategorii Rada Rodziców przedszkola „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły” – Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście dziecka z przedszkola do szkoły podstawowej było przyjazne? - tytuł laureata wojewódzkiego etapu Konkursu „Mam 6 lat” a tym samym Nominację do udziału w Gali Finałowej w Warszawie uzyskała Rada Rodziców oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Męcinie.

Wręczenia laureatom pamiątkowych tablic i dyplomów Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty dokonał Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty w towarzystwie zaproszonych gości. Nominowane przedszkola otrzymały certyfikat „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”.

Nagrody i dyplomy  przyznane Szkole Podstawowej nr 2 w Męcinie odebrała Monika Krzak - przedstawiciel Rady Rodziców, Halina Woźniak nauczyciel oddziału przedszkolnego oraz dyrektor szkoły  Bogdan Woźniak.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy Gali obejrzeli prezentację Rady Rodziców oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie – zwycięzcy w kategorii Rada Rodziców Przedszkola „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły”.

Źródło: www.ug.limanowa.pl