,,Kultura czasu wolnego” z udziałem młodzieży z OHP Limanowa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej WsiGminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi wraz z Filiami jak co roku przygotowała bardzo bogaty program dla dzieci i dorosłych na ferie zimowe pt.: "Biblioferie w GBP w Starej Wsi".

,,Kultura czasu wolnego” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej WsiW dniu 6 lutego br. odbyło się spotkanie pt. ,,Kultura czasu wolnego” z udziałem młodzieży z OHP w Limanowej oraz ich opiekunów Pani Łucji Ptaszek – Komendanta OHP oraz Pani Katarzyny Orzechowskiej – Wychowawcy OHP. Warto nadmienić, iż już gołym okiem widać, że wychowawcy pracujący w hufcu mają bardzo dobry kontakt z swoimi podopiecznymi. Głównym celem działalności hufca jest stworzenie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego poprzez aktywne budowanie systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowanie i wspieranie form wychodzenia z ubóstwa i patologii społecznej. Wszystkich obecnych przywitał Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi – Pan Jacenty Musiał. Spotkanie z młodzieżą poprowadził Pan Mateusz Kubik z Arteteki Wojewódzkiej Biblioteki Miejskiej w Krakowie. Miało ono charakter otwartej dyskusji pomiędzy prowadzącym a obecną na spotkaniu młodzieżą, która chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w prowadzonej konwersacji, co jakiś czas odpowiadając na pytania zadane przez prowadzącego.

Franciszek Bieda odchodzi na emeryturęWieloletni społecznik, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej, samorządowiec, od 2002r. wice-wójt Gminy Limanowa odchodzi na emeryturę. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Franciszek Bieda ma odejść na emeryturę na początku przyszłego tygodnia (w wieku 63 lat). Do końca aktualnej kadencji (wybory 16 listopada 2014 r.) wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan nie zamierza zatrudniać nowego zastępcy.

Obchody męczeńskiej śmierci ks. Józefa Górszczyka12 stycznia 2014 roku w Pisarzowej odbędą się obchody pięćdziesiątej rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Józefa Górszczyka – patrona Zespołu Szkół w Pisarzowej. Uroczystościom przewodniczył będzie ksiądz biskup Wiesław Lechowicz.

Uroczyste obchody rozpoczną się o godzinie 11.00 na cmentarzu w podziemiach kaplicy, gdzie spoczywają prochy księdza Józefa Górszczyka. Po modlitwie nastąpi przejście procesją do kościoła, gdzie odbędzie się uroczysta msza święta. Po nabożeństwie nastąpią dalsze uroczystości w Zespole Szkół w Pisarzowej.