It’s My Nature!It’s My Nature! jest to hasło Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół, programu Comenius "Uczenie się przez całe życie". Współrealizatorami są uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi oraz partnerskie szkoły z Niemiec, Francji, Włoch, Turcji i Portugalii.

Wernisaż Barbary Wardęgi w PisarzowejW dniu 3 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pisarzowej miał miejsce wernisaż Barbary Wardęgi. W uroczystości wzieli udział m. in. rodzina artystki,  Instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej - Maria Kawula, Proboszcz ze Słopnic Górnych - Ks. Stanisław Kunieja, Proboszcz z Pisarzowej - Ks. Andrzej Bąk, bibliotekarka Teresa Frączek, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich - Janina Cempa, pracownik świetlicy w Pisarzowej - Joanna Malinowska, Jadwiga Kuczaj - nauczycielka, lokalni artyści: Maria Hebda - malarka i poetka, Stanisław Ostasz - malarz oraz liczni mieszkańcy Pisarzowej i okolic.