Świadczenia rodzinneGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIMANOWEJ informuje, iż zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 3 stycznia 2013r. pod pozycją 3 opublikowano Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Rozporządzenie MPiPS nowelizuje m.in wzory wniosków o świadczenia rodzinne, tj. nowe wzory wniosków dotyczących zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. (pobierz nowe druki).

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 1-28 LUTEGO 2013 r.

Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. - 31 stycznia 2013 r.

W dniach 12-13 stycznia br. w Kasinie Wielkiej odbył się XIV Powiatowy Przegląd Kolędniczy "Zagrojcie Ta Turoniowi". Podczas dwudniowego Przeglądu w Sali Domu Strażaka w Kasinie Wielkiej wystąpiło 26 grup kolędniczych z terenu powiatu limanowskiego - 9 grup dziecięcych, 5 młodzieżowych i 12 grup dorosłych. 5 grup kolędniczych reprezentowało gminę Limanowa.