Osuwiska w Kłodnem zbadane przez AGHObszarem osuwiska zainteresowali się pracownicy naukowi oraz studenci z AGH w Krakowie. Od 2010r. do chwili obecnej na terenie osuwiska przeprowadzone były działania mające na celu weryfikację granic morfologicznych, zjawisk hydrogeologicznych oraz przemieszczeń powierzchniowych terenu. Wynikiem pracy jest "Raport z prac geologiczno - inżynierskich i geodezyjnych na terenie osuwiska w Kłodnem".


 

Autorzy raportu dn.10.02.2014r. spotkali się z Władysławem Pazdanem - Wójtem Gminy Limanowa, przedstawiając wyniki swych prac. Studenci i naukowcy przypuszczają, że przyczyną powstania osuwiska w Kłodnem były zmiany warunków gruntowo - wodnych przez zwiększenie dopływu wody wzrost ciśnienia spływowego, co w efekcie przyczyniło się do spadku parametrów wytrzymałościowych ośrodka geologicznego. Z protokołu wynika także, że przyczyną osuwania się ziemi były intensywne opady deszczu, które spowodowały, dodatkowo obciążenie ziemi i ciężarem wody. Na podstawie raportu nie można określić czy to są rzeczywiste ruchy osuwiska, czy też wynik błędów pomiarowych. W celu sprawdzenia otrzymanych badań potrzebne jest wykonanie kolejnych serii pomiarowych na miejscu osuwiska.

Wręczenie "Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"Dnia 24.02.2014r. w Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się uroczystość wręczenia "Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznanych przez Prezydenta RP dla 12 par małżeńskich. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Dariusz Dutka, przywitał wszystkich zebranych ciepłymi słowami. Złożył Jubilatom najserdeczniejsze życzenia pomyślności i doczekania kolejnych lat pełnych radości i serdeczności.

„Praca się opłaca” - projektTrwa rekrutacja do projektu „Praca się opłaca” wykonany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Instytutem Turystyki w Krakowie. Projekt ten został opublikowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Rekrutacja trwa od 18.02.2014r. do 15.03.2014r. Zamiarem tego projektu jest całkowity wzrost oraz aktywność zawodowa i społeczna na rynku pracy osób zagrożonym wyeliminowaniem społecznym, zamieszkałych na terenie gminy Limanowa.