Spłaciłeś kredyt? W BIK możesz nadal figurować jako dłużnik!Z momentem spłacenia ostatniej raty swojego zobowiązania finansowego, klienci banków, są przekonani, że mają już „czyste” konto i że nie są już niczyimi dłużnikami. Stan faktyczny może i taki jest, ale informacja o tym, że jesteśmy zadłużeni być może jeszcze przez jakiś czas będzie figurować w BIK – wszystko przez opieszałość banków.

Czytaj więcej...

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2014 r.Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Dodatkowo:

      • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.
Czytaj więcej...

Usługi Płatnicze, ustawa weszła w życieUstawa o usługach płatniczych weszła w życie z dniem 24 października 2012r. we wszystkich bankach (zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych
z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dz. U z 2011 r. nr 199, poz. 1175). Dzięki ustawie możliwe jest stworzenie jednolitego i spójnego systemu europejskiego rynku płatniczego.  Ustandaryzowuje również zasady realizacji usług płatniczych w obrocie krajowym i zagranicznym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czytaj więcej...

Obowiązkowe ubezpieczenie rolne OCKażda osoba, która zajmuje się działalnością rolniczą i posiada areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłaca w części lub całości podatek rolny, jest zobowiązana do zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Niestety nie każdy czuje potrzebę takiego ubezpieczenia, nie zdając sobie konsekwencji wynikających z braku polisy w przypadku szkody.

Czytaj więcej...