Spłaciłeś kredyt? W BIK możesz nadal figurować jako dłużnik!Z momentem spłacenia ostatniej raty swojego zobowiązania finansowego, klienci banków, są przekonani, że mają już „czyste” konto i że nie są już niczyimi dłużnikami. Stan faktyczny może i taki jest, ale informacja o tym, że jesteśmy zadłużeni być może jeszcze przez jakiś czas będzie figurować w BIK – wszystko przez opieszałość banków.

 

Po licznych skargach konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił sprawdzić, w jakim okresie, po spłacie zadłużenia, banki wysyłały takie informacje do BIK – u. okazało się, że trzy kontrolowane banki: BRE Bank, Sygma Bank oraz BZ WBK zwlekają z przekazaniem takiej informacji. Opóźnienia wynosiły kolejno: 40 dni w przypadku Sygma Banku, 45 dni w przypadku BRE Banku i aż 50 dni w przypadku BZ WBK. Klienci tych banków nie byli informowani o takim stanie rzeczy, w związku z czym próbując zaciągnąć kolejny kredyt w bazie danych nadal figurowali jako dłużnicy jednego z wymienionych banków.

W związku z przeprowadzoną kontrolą UOKiK nałożył kary finansowe na BRE Bank – ponad 1,5 mln zł oraz na Sygma Bank nieco ponad 100 tys. zł. BZ WBK uniknął kary finansowej, ponieważ zobowiązał się do niezwłocznego korygowania danych w BIK. Dwa pozostałe banki odwołały się do sadu, dlatego decyzja UOKiK nie jest prawomocna.

Przypomnijmy, że Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją, w której znajdują się informacje na temat zadłużenia poszczególnych osób. Taka baza danych jest wykorzystywana przez instytucje finansowe m.in. w celu sprawdzania zdolności kredytowej potencjalnych klientów. Co bardzo ważne, dane zawarte w BIK mogę korygować jedynie instytucje finansowe, których dotyczy konkretne zobowiązanie. Warto pamiętać, w przypadku opieszałości banków z przekazywaniem informacji o naszym zadłużeniu do BIK możemy zwracać się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

SC