Oszuści jak ich uniknąćCoraz częściej słychać w gazetach, radio, telewizji o rzekomych przedstawicielach handlowych, którzy podszywają się pod znanych dystrybutorów usług lub podają się za pracowników np. "zakładu energetycznego" "telekomunikacji" itp.

 

 

Osoby takie przekonują do podpisania rzekomo korzystniejszych umów i zapewniają, że rachunki za prąd, telefon szybko się zmniejszą. Jednak po dokładnym zapoznaniu się z umową okazuje się, że zawierają wiele niekorzystnych dodatkowych zapisów, o których nie są Państwo informowani przed podpisaniem dokumentu.

 

Przykładowe dodatkowe zapisy o opłatach to:

- opłaty za upomnienie w przypadku nieterminowego opłacenia należności,

- opłaty za usługi dodatkowe,

- dodatkowa opłata za wystawianie faktur papierowych,

- kosztowne obowiązkowe ubezpieczenia, o których istnieniu dowiadują się Państwo przy pierwszej fakturze,

- wysokie kary za rozwiązanie umowy

- oddzielne faktury za usługę oraz jej dystrybucję

 

Oszuści korzystają z łatwowierności, zazwyczaj starszych osób. Nakłaniają do podpisywania nowych umów strasząc odcięciem prądu lub telefonu w przypadku niepodpisania odpowiednich dokumentów.

Pamiętaj o ostrożności i rozwadze przy podpisywaniu nowych umów.

 

Kilka zasad o których warto pamiętać przed podpisaniem umowy:

- Dowiedz się jaką firmę reprezentuje przedstawiciel z którym rozmawiacie i najlepiej zweryfikuj to dzwoniąc pod infolinię firmy

- Sprawdź czy na podpisywanych dokumentach widnieje logo firmy

- Czytaj uważnie umowę i wraz z wszystkimi załącznikami

- Upewnij się czy oferta nie zawiera dodatkowych opłat lub prowizji, o których nie zostałeś wcześniej poinformowany

 

Możesz odstąpić od umowy !

Jeżeli podpisałeś niechcianą umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, np. w swoim domu to masz 10 dni na jej rozwiązanie bez podawania przyczyn. Wystarczy napisać i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy - najlepiej osobiście u sprzedawcy, z którym podpisywana była umowa. Wypowiedzenie umowy można wysłać również pocztą listem za potwierdzeniem odbioru (decyduje data nadania).

 

Jeżeli przedstawiciel nie poinformował Cię o prawie do odstąpienia od umowy zawartej w Twoim domu do 10 dni od jej podpisania, a ponadto również podpisana umowa nie posiadała zapisów o możliwości odstąpienia od niej to masz na jej wypowiedzenie nie 10 dni, a maksymalnie 3 miesiące.

 

Co jeśli wykryjemy oszustwo ?

Przekazywanie niepełnych i wybiórczych informacji jest nieuczciwą praktyką rynkową, która godzi w prawa konsumenta. Zawsze masz prawo do złożenia zawiadomienia do Rzecznika Praw Konsumenta lub Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Te instytucje szczegółowo zbadają zaistniałą sytuację i podejmą odpowiednie kroki. Oszustwa lub ich podejrzenie zawsze zgłaszaj firmie pod którą podszywają się nieuczciwi przedstawiciele.