Telefony do instytucji związanych z zimowym odśnieżaniem dróg:

 • Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej ul. J. Marka 9 - 18 33-37-833 (7.30 - 15.30)
 • Dyżurny ZUD – Baza PZD ul.Żwirki i Wigury - 18 33-72-381 (całodobowo), 600-982-564 lub 602-524-645 (w razie niemożności uzyskania kontaktu z poprzedzającym nr. tel.)
L.p. Urzędy Miast tel.
1 Limanowa 18 33-72-054
2 Mszana Dolna 18 33-10-622
Urzędy Gmin
1 Dobra 18 33-30-020
2 Jodłownik 18 33-21-251
3 Kamienica
18 33-23-004
4 Laskowa 18 33-00-210
5 Limanowa
18 33-72-252
6 Łukowica 18 33-35-021
7 Niedźwiedź 18 33-37-002
8 Mszana Dolna 18 33-10-009
9 Tymbark 18 33-25-637
10 Słopnice 18 33-26-200
Powiatowa Komenda Policji
997
18 33-79-400
Straż Pożarna
998
18 33-72-145
18 33-79-963
Pogotowie Ratunkowe 999
18 33-72-199

Zimowe utrzymanie dróg Gmina Tymbark (drogi gminne) realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. 34-650 Tymbark, Podłopień 276, tel. 18 3325343

 

PIEKIEŁKO

 1. Węglarka – V Standard (od mostu Zaolzie do Kapliczki)
 2. Jackówka – V Standard (od Kapliczki do drogi powiatowej)
 3. Kopana Droga – VI Standard (od P. Pazdana do drogi powiatowej)
 4. Do Koszar – VI Standard (od Jackówki w kierunku P. Golonki)

PODŁOPIEŃ

 1. Zagonie – V Standard (od P. Peciak do SP Uchacz)
 2. Kowalówka – V Standard (od drogi DK 28 do drogi powiatowej)
 3. Pasterniki – VI Standard (od Firmy FLORAD do P. Wikara)
 4. Jamrozówka – VI Standard
 5. Do Przekaźnika – VI Standard
 6. Do Cmentarza – VI Standard
 7. Dyrlówka – VI Standard
 8. Kapralówka – VI Standard
 9. Rola – VI Standard
 10. Rola – VI Standard
 11. Smagówka – VI Standard
 12. Kwaśniakówka – VI Standard

TYMBARK

 1. Rynek i chodniki – V Standard (przed UGT, chodniki)
 2. Armii Krajowej – V Standard (od Mleczarni do skrzyżowania GS)
 3. Przemysłowa – V Standard (od GS do drogi powiatowej)
 4. Rzeczna – V Standard (od Zajazdu do bramy towarowej)
 5. Nowy Dworek – V Standard (od Przedszkola do P. Frys
 6. Szewczykówny – V Standard (przed UGT do PCK)
 7. Szkolna – V Standard (od P. Staniec do P. Dudziak)
 8. Pieguszewskiego – V Standard (od drogi powiatowej do Ośrodek Zdrowia)
 9. Targowa – V Standard (od P. Przybylskiego do DK 28)
 10. Parking – V Standard (od PCK do bramy cmentarza)
 11. Ogrodowa – V Standard (od Rynku do mostu Zaolzie)
 12. Podlas – V Standard (od DK 28 do P. Steczowicz)
 13. Kościelna – V Standard (od Rynku do DK 28)
 14. Polna – VI Standard (od Ośrodka Zdrowia do drogi powiatowej)
 15. Leśna – VI Standard (od DK 28 do końca asfaltu)
 16. Słoneczna – VI Standard (P. Nowak – P. Mirek – P. Grzegorzek)
 17. Zmulisko – VI Standard
 18. Na Stoku – VI Standard (od P. Moskal do P. Golonka)

ZAMIEŚCIE

 1. Brodkówka – V Standard (od DK 28 do KARPOL)
 2. Sołtystwo – VI Standard (od Zaolzia do DK 28)
 3. Góry Rysie – VI Standard (od DK 28 do granicy gminy)
 4. Trybucówka – VI Standard
 5. Pod Góra – VI Standard
 6. Malarzówka – VI Standard
 7. Szwabówka – VI Standard

ZAWADKA

 1. Zagórze – VI Standard (od drogi pow. Do skrzyż. Dróg Dudówka i P. Leśniak)
 2. Gąsiorówka – VI Standard
 3. Gizówka – VI Standard

Odśnieżanie dróg w Gminie Dobra w sezonie 2013-2014r. realizowane jest przez dwie firmy odśnieżające:

Drogi w miejscowościach: Dobra, Gruszowiec, Porąbka, Skrzydlna, Stróża, Wola Skrzydlańska , Przenosza
Firma  EMIKA Usługi Inżynieryjno-Techniczne mgr inż. Krzysztof Majerczyk, 34-642 Dobra 638

Drogi w miejscowościach: Jurków, Chyszówki, Półrzeczki i Wilczyce
Usługi Transportowe Ogólnobudowlane, Roboty Ziemne Stanisław Mrózek, 34-730 Łostówka 275

Gmina Kamienica (pow. limanowski) realizuje odśnieżanie metodą gospodarczą za pomocą sprzętu własnego Urzędu Gminy. W przypadku sytuacji awaryjnych (bardzo duże opady śniegu) Gmina będzie nawiązywać współpracę doraźną z lokalnymi usługodawcami.

 

Urząd Gminy Kamienica

Tel. 18 33-23-004