Wykonawcami zimowego utrzymania dróg Gminnych na terenie Gminy Niedźwiedź w 2013/2014r.

Na terenie wsi KONINA
Firma Usługowo-Handlowa „STAN TYNK” – Stanisław Wsół - tel. 18 33 38 096, 604085345
Na terenie wsi PORĘBA WIELKA
Handel Drewnem–Usługi Transportowe – Henryk Kościelniak  – tel. 888632740, 606959152
Na terenie wsi NIEDŹWIEDŹ
Usługi Zmechanizowane i Budowlane – Marek Potaczek – tel. 600618233
Na terenie wsi PODOBIN
Firma Usługowo-Handlowa „STAN TYNK” – Stanisław Wsół - tel. 18 33 38 096, 604085345
Informacje na temat zimowego utrzymania dróg gminnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Niedźwiedź od godz. 7:30 do godz. 15:30 udzielane będą pod numerem telefonu: 18 33 12 775