REJON I – Raba Niżna – część II + Glisne obejmuje drogi: Rzepki, Budzyń, Marczaki, Pizdury, Maślaki, Góry, Raba Niżna – Glisne – Gęsia Szyja, Tatki – Kołobony, Rydzonie, Krupy, Michalaki, Uchryny, Kiece, Do cmentarza i chodnik przy drodze powiatowej
F.W. RAB – KOP Dawid Piekarczyk Olszówka 378 34-730 Mszana Dolna Tel. 880 082 933

REJON II – Raba Niżna – część I obejmuje drogi: Janówka – Krupówka – Jasicówka – Kuzoki, Piekarczykówka – Krupówka, Brzyzek I, Brzyzek II, Brzyzek III, Piekarzówka, do Dworu Piekarzówka II, Mardausy, Biłkówka, Macugówka I, Macugówka II, Macugówka III, Ślusarzówka I,Bańkówka, Majerówka I, Majerówka II, Ślusarzówka II, Kółkówka I, Kółkówka II, Plac Remiza, do Kościoła, Piekarczykówka, Piekarczykówka II, Bartosiówka, szkoła, Sochówka I, Sochówka II, Sochówka III, Laskówka I, Laskówka II, Laskówka III, Gazdy I, Gazdy II, chodnik + zatoki na os. Biłki
F.W. RAB – KOP Dawid Piekarczyk Olszówka 378 34-730 Mszana Dolna Tel. 880 082 933

REJON III Olszówka – część I obejmuje drogi: Olszówka – Jasionów, Chryce, Podjasionówka, Kusiaki, Do Gila, Fudale,Krausy, Mastki – Filipy, Barany, Nawary – Trybuły, Szczepaniaki – Kuternogi – Wsoły, Kunochy – Gryzy, Łabuzy – Żury, Karczmisko – Kościelniaki, Zarąbki
Usługi Leśne Stanisław Gackowiec Olszówka 27 34-730 Mszana Dolna Tel. 503 526 491  507 754 480

REJON IV Olszówka – część II obejmuje drogi: Skalisne, Gilówka, Bale Knowy, Knowy II, Karbowniki – Cieluchy, Wiklarze, Staniki – Jagody, Biedaki, Nawieśniaki, Olechy, Toboły, Warwasy, Waligóry, Mikuły, Remiza OSP – plac, chodnik przy drodze powiatowej i wjazd do szkoły podstawowej
Firma Usługowa Dawid Cieluch Olszówka 145 34-730 Mszana Dolna Tel. 18 33  16 183 kom. 787 847 242

REJON V Lubomierz – część I obejmuje drogi Przysłopek, droga wojewódzka Frankówka – Szczypty, droga wojewódzka + rozjazdy, Przed Redykaczem, Redykacz, Łazy, Cyrkowe, Przysłop – Paszk, Rzeki – Gołdymy – Trusiówka, Przysłop od Kamienicy, Paszk II
Firma Handlowo – Usługowa DAWDREW Stanisław Dawiec 34-736 Lubomierz 88 tel. 888 724 561

REJON VI Lubomierz – część II obejmuje drogi Guzary i Kozyry, Parking, Pajadziki – Surmy, Plac przed ośrodkiem i droga za remizę, Cholewy – Podcholewy, Mroszczaki, Bory, Dudy, Dudy – Gronik, Złydachy, Borki, Ogiele Górne, Dziedziny,
Firma Handlowo – Usługowa DAWDREW Stanisław Dawiec 34-736 Lubomierz 88 tel. 888 724 561

REJON VII Lubomierz – część III obejmuje drogi: Królewska Góra – Nowaki, Nowaki, Dawczaki, Baniki, Mizery – Sobczaki, Pyrze, Górki, Wajdy – Chachatki, Złotniki – centrum wsi k. Kościoła, Snózki, Ogiele Dolne, Cyrki, Butory, Marczaki, Młyny I, Młyny II + plac przed szkołą, Skrzatki
Biuro Rachunkowe Maria Pajdzik – Kolibabka 34-736 Lubomierz 22 tel. 692 561 369

REJON VIII – Mszana Górna – część I obejmuje drogi: Węglarze Górne I, Węglarze Górne II, ZS+OSP, Fligi I, Fligi II, Węglarze – Fligi (stara droga), Fligi – Krzystki (stara droga, Krzystki, Kępy I, Kępy – Nowaki, Florki I, Florki II, Zagrody I, Zagrody II, Dawce, Talarki I, Talarki – Pieconki, Kopytki, Bolisęgi, Wadele, Kubiki, Krzysztofy, Skiby, Marki I, Marki II, Marki III, Marki IV
Handel Drewnem i Tarcicą Marek Murzyn Łętowe 121 34-733 Mszana Górna Tel. 18 33 15 439

REJON IX Mszana Górna – część II obejmuje drogi: Zagórki, Sołtysy, Wcisły, Sołtysy II – do Majdy, Antosze, Malce, Majerany, Krupy, Bielaki, Bielaki II< Capki, Capki II, Fijasy, Węglarze Dolne I, Węglarze Dolne II, Dudziki – Steczki I, Dudziki, Steczki, Żyły I, Żyły II, Żyły III, Żyły IV, Dziedziny, Witki, Romasy, Janie, Polaki
Usługi Leśne Czesyk Władysław, Łętowe 259 34-733 Mszana Górna Tel. 18 33 15 192  788 306 693

REJON X Łętowe – część I obejmuje drogi: Smreczniki, Jadamy, Jadamy – Dzioł, Nowaki – Podgronie, Pajdy – Danaje, Łącki, Bryje, Cierpiele, Prośki, Michory – Niedojady, Kuligi, Trybusy, Wydry, Palace, Bulaki, Chodnik przy drodze powiatowej, Parking przy szkole podstawowej, Plac przy remizie OSP, Miejsca postojowe przy cmentarzu (tylko w dni świąteczne)
Usługi Leśne Czesyk Władysław, Łętowe 259 34-733 Mszana Górna Tel. 18 33 15 192  788 306 693

REJON XI Łętowe – część II obejmuje drogi Nowa Wieś – Mszana Górna, Lachy, Nowa Wieś – Fijasy – Siewory – Murzyny, Nowa Wieś – Mszana Górna, Nowa Wieś – Paliwody do Pani Krzysztof, Derczaki – Snozy – Równie, Krzystki – Antosze, Krzystki – Zagrody w Mszanie Górnej do drogi wojewódzkiej, Mysze, Łętowe – Folwark – Młaka
Handel Drewnem i Tarcicą Murzyn Marek Łętowe 121 34-733 Mszana Górna Tel. 18 33 15 439

REJON XII – Łostówka – część I obejmuje drogi Bulaki, Farganusy, Gabory, Ciemniaki + OSP  Sz. Podst., Sutory Dolne, Karkulki, Tworki, Ligasy, Knapczyki, Drobole I, Dudziki, Drobole II, Sąbki, Toboły – Kuczaje, Baniki, Sutory Górne, Pawlaki, Wróble
Usługi Leśne Czesyk Władysław, Łętowe 259 34-733 Mszana Górna Tel. 18 33 15 192  788 306 693

REJON XIII – Łostówka – część II obejmuje drogi: Pod Skałą, Wsoły I, Wsoły II, Dziedziny – Ząski, Wojtyczki – Zagrody, Stachury, Niedośpiały, Chorągwidzcy – Fornale, Podłazie, Myszoglądy
FHU CATBUD Kazimierz Dudzik 34-73 Mszana Dolna ul. Ogrodowa 10 tel. 600 130 802

REJON XIV – Kasinka Mała – część I obejmuje drogi: Szarki, Cyrki, Muchówka, Kanie – Bydłonie, Żądłówka, Majeranówka, Żabówka (szkoła), + plac, Cieżaki, Chosiówka, Filipiaki Dolne + Filipiaki Górne, Rykałówka – Cieże, Bolisęgi
FHU CATBUD Kazimierz Dudzik 34-73 Mszana Dolna ul. Ogrodowa 10 tel. 600 130 802

REJON XV – Kasinka Mała – część II obejmuje drogi: Do Lacha, Łopuszne, Kaczmarczyki – do Juszczaka, Łopuszne – Raźne – do Żądły, Łopuszne – do Jakubiaka, Szkoła 2, Kuce – Muchy – Babiarze, Kowale – Orawce, Bartoszki, Lipienie – Michalaki, Seusy – Łabuzy, Potok
Firma Handlowo – Usługowa Stanisław Filipiak 34-734 Kasinka Mała 210 tel. 18 33 13 310

REJON XVI – Kasinka Mała – część III obejmuje drogi: Woźniaki- Gocałki, Pyrze – Kulakówka – Czarnoty, Płoskonki, Szczypki, Widzisze, Jędrzowce – Daniele, Dwór – parking przy cmentarzu – plebania, Wjazd do szkoły 1 i plac, Wjazd + plac przy OSP, Nawary – Dziergonie, Łęg, Młyny – Siekacze, Pod Groblą i obok biblioteki, Kazamaty, Ksiki
FHU CATBUD Kazimierz Dudzik 34-73 Mszana Dolna ul. Ogrodowa 10 tel. 600 130 802

REJON XVII – Kasinka Mała – część IV obejmuje drogi Świątkówka – Grzesiaki, Gliniki, Grochole, Strożki, Łabuzy, Zapotocze – Zagroda, Górki – Hyrb – Pulkówka, Miasto – Kopcie – Niedośpały – Podleśniaki, Dyzmy, Chowańce, Kotarby, Górnie, Kalety
FHU CATBUD Kazimierz Dudzik 34-73 Mszana Dolna ul. Ogrodowa 10 tel. 600 130 802

REJON XVIII – Kasina Wielka – część I obejmuje drogi: Drągi – Gruszowiec, Skowronki, Chęcie Burdziany, Żaby, Drągówka, Kubowicze Górne, Kordy Ściurki Grzesiczki, Szymony, Kopytki, Szkoła budynek B – droga i parkingi, Wojtasie, Sukówka Kiczmale Rogi, Bogacze I i II, Spyrki Gargasy
ODŚNIEŻANIE Stanisław Spyrka 34-741 Kasina Wielka 274 tel. 697 068 760

REJON XIX – Kasina Wielka – część II obejmuje drogi Pańskie I, Pańskie II, Pańskie do Krawca, Kalety Pańskie, Kalety – Stacja PKP, Stacja PKP do rampy – Pod Górę, Stacja PKP – Kaletki, Kasina Wielka – Szymony, Horniki, Chrustki, Wójciki, Sabury, Miski
Usługi Stolarskie Andrzej Ślaga Kasina Wielka 519 34-741 Kasina Wielka Tel. 18 33 14 036

REJON XX – Kasina Wielka – część III obejmuje drogi: Ślagi Łukasze, Łukasze – Nowaki, Łacne, Trzeciaki, Kubowicze, Wydry, Mazgaje, Paluszki, Nowaki, Goscieje, Klupki, Gucie, Cygale, Cygale Brzegi, Pietry, Wrzecionki, Ługowina, Szkoła budynek A – droga i parkingi, Plac OZ
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG Stefan Młynarczyk 34-741 Kasina Wielka 28 tel. 18 33 14 275

REJON XXI Droga dojazdowa do Urzędu Gminy Mszana Dolna oraz parkingi przy Urzędzie Gminy
FHU CATBUD Kazimierz Dudzik 34-73 Mszana Dolna ul. Ogrodowa 10 tel. 600 130 802