Telefony do instytucji związanych z zimowym odśnieżaniem dróg:

  • Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej ul. J. Marka 9 - 18 33-37-833 (7.30 - 15.30)
  • Dyżurny ZUD – Baza PZD ul.Żwirki i Wigury - 18 33-72-381 (całodobowo), 600-982-564 lub 602-524-645 (w razie niemożności uzyskania kontaktu z poprzedzającym nr. tel.)
L.p. Urzędy Miast tel.
1 Limanowa 18 33-72-054
2 Mszana Dolna 18 33-10-622
Urzędy Gmin
1 Dobra 18 33-30-020
2 Jodłownik 18 33-21-251
3 Kamienica
18 33-23-004
4 Laskowa 18 33-00-210
5 Limanowa
18 33-72-252
6 Łukowica 18 33-35-021
7 Niedźwiedź 18 33-37-002
8 Mszana Dolna 18 33-10-009
9 Tymbark 18 33-25-637
10 Słopnice 18 33-26-200
Powiatowa Komenda Policji
997
18 33-79-400
Straż Pożarna
998
18 33-72-145
18 33-79-963
Pogotowie Ratunkowe 999
18 33-72-199