Gmina Kamienica (pow. limanowski) realizuje odśnieżanie metodą gospodarczą za pomocą sprzętu własnego Urzędu Gminy. W przypadku sytuacji awaryjnych (bardzo duże opady śniegu) Gmina będzie nawiązywać współpracę doraźną z lokalnymi usługodawcami.

 

Urząd Gminy Kamienica

Tel. 18 33-23-004