Odcinki dróg:

 1. Mogielica - długość 4,40 km. (wraz z chodnikiem o długości 0,35 km.), do posypania most nad osiedlem Sołtyse, podjazd i zakręt nad mostem oraz odcinek od skrętu do szkoły Podmogielicą do mostu.
 2. Granice - długość 4,80 km. (wraz z chodnikiem o długości 0,2 km.), do posypania odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do  skrzyżowania z drogą Markowo (wraz z skrzyżowaniem), podjazd koło szkoły na długości 500 mb oraz skrzyżowanie z drogą Miłkowskie
 3. Miłkowskie - długość 2,9 km., do posypania podjazd od skrzyżowania z drogą powiatową do stacji telefonii komórkowej, odcinki drogi oznaczone jako niebezpieczne zakręty oraz skrzyżowanie z drogą Granice.
 4. Międzydwory - Górki – długość 2,9 km., do posypania most i podjazd na wysokości osiedla Ślazykówka na odcinku ok. 400 mb oraz podjazd w osiedlu „Górki” o długości ok. 500 mb.
 5. Zagrody-Podgórze – długość 2,9 km.
 6. Zarąbki - długość 1,60 km., do posypania podjazd od skrzyżowania z drogą powiatową do kościoła
 7. Markowo - długość 1,20 km., do posypania skrzyżowania
 8. Folwark Górny – długość 1,60 km. ( w tym drogi wewnętrzne o osiedlu Folwark Górny), do posypania podjazd od mostu do skrzyżowania z drogą Dziołówka oraz podjazd w osiedlu Folwark Górny.
 9. Dziołówka – długość 1,80 km.(w tym drogi wewnętrzne w osiedlu Dziołówka i Piaski), do posypania podjazd od skrzyżowania z drogą Folwark Górny.
 10. Chodniki przy drogach powiatowych Zamieście-Słopnice-Zalesie oraz Słopnice-Chyszówki-Jurków – długość ok. 6,50 km.
 11. Dojazd do Centrum Handlowego – długość ok. 0,20 km., do posypania skrzyżowanie z drogą powiatową.

DROGBUD s.c. St. Staśko, T. Staśko 34-615 Słopnice 1183

 

Odcinki dróg: Grabkówka, Szczęchy, Za Wodą, Bieniówka, Putówka, Ubiki Saryse, Bednarze, Sołtyse, Dojazd i plac przy Szkole pod Mogielicą, Parkingi pod Mogielicą, Piechury, Piechury I, Kukuczki, Piechrzały, Smagi, Gwizdówka, Filipówka, Staniszówka, Chochołówka, Chochołówka I, Jonówka, W osiedlu Spądówka, Zieleńskówka

F.H.U. FLOMET Kamil Florek 34-615 Słopnice 162

 

Odcinki dróg: Plebańskie, Marciszówka, Wikarówka Dzioł, Wójtostwo, Kwaśniakówka, Porębówka, Srokówka, Czeczotki, Rola Dolna, Folwark I, Folwark II, Folwark, Zapotocze, Papieże, Białonoga I, Białonoga II, Rola Dolna I, Zamiedza, Udzielówka, Ząbczykówka, Przylaski Dzioł, Góralówka, Przylaski, Parkingi w Słopnicach Dolnych, Place przy Szkole Podst. Nr 1 i Gimnazjum, Parking koło Urzędu Gminy, Chodnik, Na Chodnik, Zamieście-Hajdówka, Dylągówka, Brodki, Hajdówka-Sączki

Zmechanizowane Roboty Ziemne Zdzisław Wikar 34-615 Słopnice 943

 

Odcinki dróg: Bace, Dzioł, Pod Dzioł, Pożogi, Głębiec, Majdy, Łukasze, Zadziele, Trybulcówka, Dziołek, Parking przy szkole (Granice), Podsośnie, Pogorzelisko – Podwesoła, Leśniówka-Folwark, Barszcze – Pokusówka, Pustki, Marszałkówka, Pańskie, Kulpówka, Toki, Kulpówka-Garcarzówka, Garcarzówka, Kowalówka-Garcarzówka, Kowalówka, Nad Sadem, Dworskie I, Dworskie, Jachymówka , Ślazykówka Dolna , Pachutówka, Droga do Dworu , Parking przy boisku sportowym

Firma Usługowa Henryk Wikar 34-615 Słopnice 862

REJON I – Raba Niżna – część II + Glisne obejmuje drogi: Rzepki, Budzyń, Marczaki, Pizdury, Maślaki, Góry, Raba Niżna – Glisne – Gęsia Szyja, Tatki – Kołobony, Rydzonie, Krupy, Michalaki, Uchryny, Kiece, Do cmentarza i chodnik przy drodze powiatowej
F.W. RAB – KOP Dawid Piekarczyk Olszówka 378 34-730 Mszana Dolna Tel. 880 082 933

REJON II – Raba Niżna – część I obejmuje drogi: Janówka – Krupówka – Jasicówka – Kuzoki, Piekarczykówka – Krupówka, Brzyzek I, Brzyzek II, Brzyzek III, Piekarzówka, do Dworu Piekarzówka II, Mardausy, Biłkówka, Macugówka I, Macugówka II, Macugówka III, Ślusarzówka I,Bańkówka, Majerówka I, Majerówka II, Ślusarzówka II, Kółkówka I, Kółkówka II, Plac Remiza, do Kościoła, Piekarczykówka, Piekarczykówka II, Bartosiówka, szkoła, Sochówka I, Sochówka II, Sochówka III, Laskówka I, Laskówka II, Laskówka III, Gazdy I, Gazdy II, chodnik + zatoki na os. Biłki
F.W. RAB – KOP Dawid Piekarczyk Olszówka 378 34-730 Mszana Dolna Tel. 880 082 933

REJON III Olszówka – część I obejmuje drogi: Olszówka – Jasionów, Chryce, Podjasionówka, Kusiaki, Do Gila, Fudale,Krausy, Mastki – Filipy, Barany, Nawary – Trybuły, Szczepaniaki – Kuternogi – Wsoły, Kunochy – Gryzy, Łabuzy – Żury, Karczmisko – Kościelniaki, Zarąbki
Usługi Leśne Stanisław Gackowiec Olszówka 27 34-730 Mszana Dolna Tel. 503 526 491  507 754 480

REJON IV Olszówka – część II obejmuje drogi: Skalisne, Gilówka, Bale Knowy, Knowy II, Karbowniki – Cieluchy, Wiklarze, Staniki – Jagody, Biedaki, Nawieśniaki, Olechy, Toboły, Warwasy, Waligóry, Mikuły, Remiza OSP – plac, chodnik przy drodze powiatowej i wjazd do szkoły podstawowej
Firma Usługowa Dawid Cieluch Olszówka 145 34-730 Mszana Dolna Tel. 18 33  16 183 kom. 787 847 242

REJON V Lubomierz – część I obejmuje drogi Przysłopek, droga wojewódzka Frankówka – Szczypty, droga wojewódzka + rozjazdy, Przed Redykaczem, Redykacz, Łazy, Cyrkowe, Przysłop – Paszk, Rzeki – Gołdymy – Trusiówka, Przysłop od Kamienicy, Paszk II
Firma Handlowo – Usługowa DAWDREW Stanisław Dawiec 34-736 Lubomierz 88 tel. 888 724 561

REJON VI Lubomierz – część II obejmuje drogi Guzary i Kozyry, Parking, Pajadziki – Surmy, Plac przed ośrodkiem i droga za remizę, Cholewy – Podcholewy, Mroszczaki, Bory, Dudy, Dudy – Gronik, Złydachy, Borki, Ogiele Górne, Dziedziny,
Firma Handlowo – Usługowa DAWDREW Stanisław Dawiec 34-736 Lubomierz 88 tel. 888 724 561

REJON VII Lubomierz – część III obejmuje drogi: Królewska Góra – Nowaki, Nowaki, Dawczaki, Baniki, Mizery – Sobczaki, Pyrze, Górki, Wajdy – Chachatki, Złotniki – centrum wsi k. Kościoła, Snózki, Ogiele Dolne, Cyrki, Butory, Marczaki, Młyny I, Młyny II + plac przed szkołą, Skrzatki
Biuro Rachunkowe Maria Pajdzik – Kolibabka 34-736 Lubomierz 22 tel. 692 561 369

REJON VIII – Mszana Górna – część I obejmuje drogi: Węglarze Górne I, Węglarze Górne II, ZS+OSP, Fligi I, Fligi II, Węglarze – Fligi (stara droga), Fligi – Krzystki (stara droga, Krzystki, Kępy I, Kępy – Nowaki, Florki I, Florki II, Zagrody I, Zagrody II, Dawce, Talarki I, Talarki – Pieconki, Kopytki, Bolisęgi, Wadele, Kubiki, Krzysztofy, Skiby, Marki I, Marki II, Marki III, Marki IV
Handel Drewnem i Tarcicą Marek Murzyn Łętowe 121 34-733 Mszana Górna Tel. 18 33 15 439

REJON IX Mszana Górna – część II obejmuje drogi: Zagórki, Sołtysy, Wcisły, Sołtysy II – do Majdy, Antosze, Malce, Majerany, Krupy, Bielaki, Bielaki II< Capki, Capki II, Fijasy, Węglarze Dolne I, Węglarze Dolne II, Dudziki – Steczki I, Dudziki, Steczki, Żyły I, Żyły II, Żyły III, Żyły IV, Dziedziny, Witki, Romasy, Janie, Polaki
Usługi Leśne Czesyk Władysław, Łętowe 259 34-733 Mszana Górna Tel. 18 33 15 192  788 306 693

REJON X Łętowe – część I obejmuje drogi: Smreczniki, Jadamy, Jadamy – Dzioł, Nowaki – Podgronie, Pajdy – Danaje, Łącki, Bryje, Cierpiele, Prośki, Michory – Niedojady, Kuligi, Trybusy, Wydry, Palace, Bulaki, Chodnik przy drodze powiatowej, Parking przy szkole podstawowej, Plac przy remizie OSP, Miejsca postojowe przy cmentarzu (tylko w dni świąteczne)
Usługi Leśne Czesyk Władysław, Łętowe 259 34-733 Mszana Górna Tel. 18 33 15 192  788 306 693

REJON XI Łętowe – część II obejmuje drogi Nowa Wieś – Mszana Górna, Lachy, Nowa Wieś – Fijasy – Siewory – Murzyny, Nowa Wieś – Mszana Górna, Nowa Wieś – Paliwody do Pani Krzysztof, Derczaki – Snozy – Równie, Krzystki – Antosze, Krzystki – Zagrody w Mszanie Górnej do drogi wojewódzkiej, Mysze, Łętowe – Folwark – Młaka
Handel Drewnem i Tarcicą Murzyn Marek Łętowe 121 34-733 Mszana Górna Tel. 18 33 15 439

REJON XII – Łostówka – część I obejmuje drogi Bulaki, Farganusy, Gabory, Ciemniaki + OSP  Sz. Podst., Sutory Dolne, Karkulki, Tworki, Ligasy, Knapczyki, Drobole I, Dudziki, Drobole II, Sąbki, Toboły – Kuczaje, Baniki, Sutory Górne, Pawlaki, Wróble
Usługi Leśne Czesyk Władysław, Łętowe 259 34-733 Mszana Górna Tel. 18 33 15 192  788 306 693

REJON XIII – Łostówka – część II obejmuje drogi: Pod Skałą, Wsoły I, Wsoły II, Dziedziny – Ząski, Wojtyczki – Zagrody, Stachury, Niedośpiały, Chorągwidzcy – Fornale, Podłazie, Myszoglądy
FHU CATBUD Kazimierz Dudzik 34-73 Mszana Dolna ul. Ogrodowa 10 tel. 600 130 802

REJON XIV – Kasinka Mała – część I obejmuje drogi: Szarki, Cyrki, Muchówka, Kanie – Bydłonie, Żądłówka, Majeranówka, Żabówka (szkoła), + plac, Cieżaki, Chosiówka, Filipiaki Dolne + Filipiaki Górne, Rykałówka – Cieże, Bolisęgi
FHU CATBUD Kazimierz Dudzik 34-73 Mszana Dolna ul. Ogrodowa 10 tel. 600 130 802

REJON XV – Kasinka Mała – część II obejmuje drogi: Do Lacha, Łopuszne, Kaczmarczyki – do Juszczaka, Łopuszne – Raźne – do Żądły, Łopuszne – do Jakubiaka, Szkoła 2, Kuce – Muchy – Babiarze, Kowale – Orawce, Bartoszki, Lipienie – Michalaki, Seusy – Łabuzy, Potok
Firma Handlowo – Usługowa Stanisław Filipiak 34-734 Kasinka Mała 210 tel. 18 33 13 310

REJON XVI – Kasinka Mała – część III obejmuje drogi: Woźniaki- Gocałki, Pyrze – Kulakówka – Czarnoty, Płoskonki, Szczypki, Widzisze, Jędrzowce – Daniele, Dwór – parking przy cmentarzu – plebania, Wjazd do szkoły 1 i plac, Wjazd + plac przy OSP, Nawary – Dziergonie, Łęg, Młyny – Siekacze, Pod Groblą i obok biblioteki, Kazamaty, Ksiki
FHU CATBUD Kazimierz Dudzik 34-73 Mszana Dolna ul. Ogrodowa 10 tel. 600 130 802

REJON XVII – Kasinka Mała – część IV obejmuje drogi Świątkówka – Grzesiaki, Gliniki, Grochole, Strożki, Łabuzy, Zapotocze – Zagroda, Górki – Hyrb – Pulkówka, Miasto – Kopcie – Niedośpały – Podleśniaki, Dyzmy, Chowańce, Kotarby, Górnie, Kalety
FHU CATBUD Kazimierz Dudzik 34-73 Mszana Dolna ul. Ogrodowa 10 tel. 600 130 802

REJON XVIII – Kasina Wielka – część I obejmuje drogi: Drągi – Gruszowiec, Skowronki, Chęcie Burdziany, Żaby, Drągówka, Kubowicze Górne, Kordy Ściurki Grzesiczki, Szymony, Kopytki, Szkoła budynek B – droga i parkingi, Wojtasie, Sukówka Kiczmale Rogi, Bogacze I i II, Spyrki Gargasy
ODŚNIEŻANIE Stanisław Spyrka 34-741 Kasina Wielka 274 tel. 697 068 760

REJON XIX – Kasina Wielka – część II obejmuje drogi Pańskie I, Pańskie II, Pańskie do Krawca, Kalety Pańskie, Kalety – Stacja PKP, Stacja PKP do rampy – Pod Górę, Stacja PKP – Kaletki, Kasina Wielka – Szymony, Horniki, Chrustki, Wójciki, Sabury, Miski
Usługi Stolarskie Andrzej Ślaga Kasina Wielka 519 34-741 Kasina Wielka Tel. 18 33 14 036

REJON XX – Kasina Wielka – część III obejmuje drogi: Ślagi Łukasze, Łukasze – Nowaki, Łacne, Trzeciaki, Kubowicze, Wydry, Mazgaje, Paluszki, Nowaki, Goscieje, Klupki, Gucie, Cygale, Cygale Brzegi, Pietry, Wrzecionki, Ługowina, Szkoła budynek A – droga i parkingi, Plac OZ
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG Stefan Młynarczyk 34-741 Kasina Wielka 28 tel. 18 33 14 275

REJON XXI Droga dojazdowa do Urzędu Gminy Mszana Dolna oraz parkingi przy Urzędzie Gminy
FHU CATBUD Kazimierz Dudzik 34-73 Mszana Dolna ul. Ogrodowa 10 tel. 600 130 802
Wykonawcami zimowego utrzymania dróg Gminnych na terenie Gminy Niedźwiedź w 2013/2014r.

Na terenie wsi KONINA
Firma Usługowo-Handlowa „STAN TYNK” – Stanisław Wsół - tel. 18 33 38 096, 604085345
Na terenie wsi PORĘBA WIELKA
Handel Drewnem–Usługi Transportowe – Henryk Kościelniak  – tel. 888632740, 606959152
Na terenie wsi NIEDŹWIEDŹ
Usługi Zmechanizowane i Budowlane – Marek Potaczek – tel. 600618233
Na terenie wsi PODOBIN
Firma Usługowo-Handlowa „STAN TYNK” – Stanisław Wsół - tel. 18 33 38 096, 604085345
Informacje na temat zimowego utrzymania dróg gminnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Niedźwiedź od godz. 7:30 do godz. 15:30 udzielane będą pod numerem telefonu: 18 33 12 775

Wykonawcą zimowego utrzymania dróg Gminnych na terenie Gminy Laskowa w 2013/2014r. została firma:

Usługi Transportowe i Agrotechniczne s.c., Piotr Firlej & Jacek Firlej zam. Żbikowice 5, 33-314 Łososina Dolna


Odcinki dróg:

 1. Laskowa - Rozpite w km 0+000 - 3+000,
 2. Laskowa - Rozdziele (Lipniczka) w km 0+000 - 2+200,
 3. Krosna - Strzeszyce - Żmiąca w km 0+000 - 6+400,
 4. Kamionka Mała - Rozdziele (Nagórze) w km 0+000 - 4+300,
 5. Jaworzna - Mordarka w km 0+000 - 4+000

Koordynatorem zimowego utrzymania dróg w Gminie Limanowa jest Pan Wojciech Raczek z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel. kontaktowy: 18 3372045

 

Poniżej przedstawiamy listę dróg oraz firm je odśnieżających na terenie Gminy Limanowa:

Odcinek Młynne - Łososina Górna (do mostu)
Firma Handlowo-Usługowa, Młynne 125, 34-601 Limanowa

Odcinek Sowliny - od ul. Widok do ul. Willowej i Granicznej oraz Sowliny - Kącina
FPUH "GÓRKA", Pisarzowa 285, 34-654 Męcina

Odcinek Siekierczyna I - Stara Wieś - Majeż i Siekierczyna - Limanowa do ul. Walecznych
FPUH "GÓRKA", Pisarzowa 285, 34-654 Męcina

Odcinek Mordarka Sarczyn - Limanowa od ul. Polnej – Kopciówka
FPUH "GÓRKA", Pisarzowa 285, 34-654 Męcina

Odcinek Męcina - Miczaki
WOD-MAR, Pisarzowa 532, 34-654 Męcina

Odcinek Kłodne do szkoły i stacja PKP
WOD-MAR, Pisarzowa 532, 34-654 Męcina

Odcinek Stara Wieś – Leśniówka
FPUH "GÓRKA", Pisarzowa 285, 34-654 Męcina

Stara Wieś – Podlipowe
TRANSKOP, Młynne 125, 34-600 Limanowa

Młynne – Królikówka
Firma Handlowo-Usługowa Józef Kęska, Młynne 125, 34-600 Limanowa

Koszary - Łososina Górna
STANMAR, ul. 3 Maja 7A/1, 34-500 Zakopane

Bałażówka - do świetlicy
STANMAR, ul. 3 Maja 7A/1, 34-500 Zakopane

Lipowe - od ul. Biedronia - do ul. Krakowskiej, Lipowe od ul.Grunwaldzkiej do Słopnic
FPUH "GÓRKA", Pisarzowa 285, 34-654 Męcina

Lipowe od Przekaźnika do osiedla Oleksych
FPUH "GÓRKA", Pisarzowa 285, 34-654 Męcina

Stara Wieś II - Morgi – Opalona
FHU "MTK" Stara Wieś 747, 34-600 Limanowa

Rupniów – Bednarki
STANMAR, ul. 3 Maja 7A/1, 34-500 Zakopane

Kisielówka Sowińskie - OSP - Pasierbiec - Stara Karczma
FRB "INDECO",Kisielówka 39, 34-652 Nowe Rybie

Walowa Góra droga główna - od Bałażówki do świetlicy i kamieniołomu
STANMAR, ul. 3 Maja 7A/1, 34-500 Zakopane

Łososina Górna - Pasierbiec – Młynne
RZEK-BUD, Pisarzowa 555, 34-654 Męcina

Młynne – Makowica
RZEK-BUD, Pisarzowa 555, 34-654 Męcina

Młynne – Młyn
RZEK-BUD, Pisarzowa 555, 34-654 Męcina


Standard oraz system odśnieżania dróg gminnych w Gminie Limanowa:
Jezdnie na drogach objętych tym standardem powinny być odśnieżone na całej szerokości, a śliskość zimowa usuwana na całej długości. Gołoledź, szron, szadź i lodowicę, należy zlikwidować w ciągu 5 godzin od ich wystąpienia, a „błoto” pośniegowe – w ciągu 6 godzin.
Po ustaniu opadów: luźny śnieg, zajeżdżony oraz zaspy i języki śniegowe mogą zalegać na drodze do 6 godzin.

 

Awaryjne odśnieżanie dróg w Gminie Limanowa 2013/2014

Odśnieżanie w trybie awaryjnym odbywa się tylko w przypadku obfitych opadach śniegu lub zdarzeń losowych: